TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE MALINE

Podrška proizvođačima kroz stručne savete i izlazak naših agronoma na teren. Predstavićemo ukratko najbitnije faze u proizvodnji maline, a kompletan tekst možete pogledati u našoj brošuri.

I Privredni značaj maline

Poštovani malinari, Ova literatura namenjena je prvenstveno poljoprivrednim proizvodjačima koji intenzivno gaje malinu, kao i onima koji tek počinju da se bave ovom proizvodnjom. Autori su nastojali da Vam u sažetoj formi pomognu, kako u svojim zasadima ne biste pravili ozbiljne greške. Nepoznavanje određenih mera i postupaka u savremenoj prozivodnji maline, dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta plodova, a samim tim i do znatnog smanjenja ekonomske isplativosti gajenja ove kulture. Želja firme Master food d.o.o. je da svi čitaoci ove literature imaju uspeha u svojim nastojanjima da primene znanja i iskustva autora, kako bi postigli što veću proizvodnju “crvenog zlata”, na obostrano zadovoljstvo. Bez proširenja znanja u gajenju maline, bez poznavanja novih tehnologija ishrane, obrade i zaštitnih sredstava, nije moguće postizanje dobrih rezultata i u najpovoljnjim prirodnim uslovima. U nadi da će ova literatura poslužiti navedenim ciljevima, želim svim malinarima visoke prinose, kvalitetne plodove i ostvarenje što većeg profita u narednim godinama.

II Podizanje zasada maline

Rentabilnost u proizvodnji maline u velikoj meri zavisi od lokacije zasada, korišćenog sadnog materijala, tehnologije podizanja i gajenja, i kvaliteta berbe. Zbog toga je od velikog značaja poznavanje ovih činilaca i i njihova dosledna primena.

Izbor lokacije(mesto za sadnju).
Izbor mesta, položaja i zemljišta je bitan preduslov za uspešnu i rentabilnu proizvodnju, a greške koje se Zato je pre podizanja zasada potrebno prouciti niz faktora – ekoloških uslova lokacije i klimatskih i zemljišnih faktora, pa se tek onda odluciti za datu lokaciju. Utvrđeno je da su za malinu najbolje ravne ili blago nagnute površine (od 8–12%), severne, severo-zapadne ili severo-istočne ekspozicije, koje se nalaze u brdsko-planinskim rejonima, na nadmorskoj visini od 400–900 m, u blizini reka ili potoka. Nisu pogodna zemljišta izložena eroziji, gde se ne može primeniti mehanizacija. Zemljišta na južnim ekspozicijama nisu pogodna jer su izložena jakoj sunčevoj insolaciji, zbog čega imaju nepovoljan toplotni i vodeni režim. Na takvim zemljištima malina obično propada zbog kasnih prolećnih mrazeva i nedostatka vlage tokom vegetacije.

Za više pogledati u brošuri.

III Nega zasada maline

Rezidba mladog zasada
Nakon prijema i izbijanja novih izdanaka, stara sadnica se reže do zemlje. Rezidbu zasađenih izdanaka u jesen treba obaviti u proleće.
Nega zasada
Održavanje zemljišta čistog od korova vrši se višekratnom obradom tokom godine. Između redova zemljište se obrađuje većim brojem međurednih kultiviranja u toku godine na dubini od 8–10 cm, a u redovima se vrši okopavanje motikom na dubini od 5–6 cm. Pri dubokoj obradi se uništava deo korenovog sistema, što vodi slabljenju porasta i broja izdanaka, što nije povoljno.

Za više pogledati u brošuri.

IV Nega zasada u rodu

Najbitnije faze u nezi zasada u rodu su postavljanje naslona maline, obrada zemljišta, đubrenje maline u rodu, folijarna primena đubriva u malinama, rezidba i navodnjavanje.

Naslon
Na kraju prve godine posle sadnje ili početkom druge, neophodno je postaviti naslon (potporu) za malinu.
Obrada zemljišta
Za održavanje zasada čistog od korova u stanju rastresitog zemljišta, neophodno je da se svake godine izvrši nekoliko obrada. Prva obrada se sprovodi rano u proleće posle izvršene rezidbe izdanaka. Međuredna obrada se vrši sa kultivatorom ili frezom na dubini od 10–12 cm (sa frezom 6–8 cm), 50 cm odmaknuto od izdanaka, a u redovima sa motikom na dubini 5–6 cm. Obradu frezom treba svesti na minimum (1–2) samo površinskog sloja (6–8 cm). Prednost imaju opružni kultivatori koji rastresaju zemlju. Broj obrade svake godine zavisi od vremenskih uslova i zakorovljenosti. Ako se ne koriste herbicidi, sprovodi se 4–6 međurednih obrada i 2–3 u redu. Pri upotrebi herbicida znatno se smanjuje potreba za obradom. Na nagnutim terenima međuredni prostor se obrađuje tarupiranjem, što ima za posledicu da se zemljište sa gornjih delova ne premesta ka dnu parcele.

Za više pogledati u brošuri.

V Program zaštite maline

Savremena proizvodnja maline zahteva efikasnu zastitu od suzbijanja bolesti i štetocina u zasadima sa ciljem da se postigne bolji kvalitet zasada i ploda. Suzbijanje bolesti i štetocina mora se obavljati tokom celog vegetativnog ciklusa maline.
Program zaštite koji naša stručna služba preporučuje, sastavljen je od najkvalitetnijih preparata, čijim se korišćenjem provereno postižu najbolji rezultati u proizvodnji.

Prskanje maline podrazumeva nekoliko faza:

  • PRVO PRSKANJE U FAZI BUBRENJA ODNOSNO PUCANJA PUPOLJAKA (NAKON VEZIVANJA)
  • DRUGO PRSKANJE PRED JASNO IZDVAJANJE CVETNIH PUPOLJAKA
  • TREĆE PRSKANJE POČETAK CVETANJA (OTVORENI PRVI CVETOVI)
  • ČETVRTO PRSKANJE U SREDINI CVETANJA
  • SEDAM DANA PRED BERBU
  • U JESEN PRED OPADANJE LIŠĆA

Za više pogledati u brošuri.

VI BERBA MALINE

Osnovna higijena berbe maline

Dragi proizvođaču,

Da li znaš da se plod maline može zagaditi crevnim virusima? S obzirom da se plodovi maline ne peru pre konzumiranja, veoma je važno obratiti pažnju na higijenu berbe maline, posebno na čistoću ruku i ambalaže, zato je savest vaša, kao proizvođača i vaših berača zaista presudna. Crevni virusi kao što su Norovirus I Hepatitis A, su veoma zarazni i mogu se prenositi putem vode, zemljišta, stajnjaka, đubriva, opreme za berbu, a najviše, preko berača koji ne praktikuju odgovarajuću ličnu higijenu ruku.

Poštovani beraču,

Ruke se obavezno moraju prati čistom vodom i sapunom, u trajanju od minimum 20 sekundi, pre početka rada i posle svake pauze. Ako nosite rukavice, pre korišćenja rukavica ruke dobro i temeljno oprati čistom vodom i sapunom, a rukavice uvek moraju biti neoštećene i čiste. Ako se koriste rukavice za jednokratnu upotrebu, one se bacaju kada se pocepaju, zaprljaju ili na neki drugi način zagade i zamenjuju se novim.

Za više pogledati u brošuri.