U poljoprivrednoj apoteci Master Food možete dobiti stručnu pomoć naših agronoma za ishranu i zaštitu bilja koji prema potrebi mogu posetiti Vaše zasade, dati Vam podršku i savete za unapređenje istih. U našoj poljoprivrednoj apoteci možete nabaviti sva neophodna sredstva za zaštitu i ishranu voća, povrća i ostalih biljnih kultura, semensku robu, alate, mehanizaciju, opremu za poljoprivredu, sisteme za navodnjavanje, hranu za domaće životinje, hranu za kućne ljubimce itd. Kako bi našim proizvodjačima olakšali nabavku neophodne mehanizacije, opreme, sredstava za zaštitu i ishranu bilja nudimo mogućnost kompenzacije robe za malinu roda tekuće godine. Na isti način naši poljoprivredni proizvođači mogu osigurati svoje zasade od nepogoda preko Master Food doo kod osiguravajućih kuća sa kojima sarađujemo.